Baggerwerkzaamheden Eemshaven, fase 1

De Abeko Server 3, uitgerust met een Komatsu PC800 excavator, is ingezet voor een havenverdiepingsproject in de Eemshaven. De baggerwerkzaamheden bestonden uit het baggeren van fijn zand, zachte klei en slib tot een maximale diepte van 15,5 meter. De baggerwerkzaamheden vonden voornamelijk plaats op het talud van  de Wilhelminahaven en het Doekegat (toegangskanaal).
In een periode van iets meer dan twee maanden is een hoeveelheid van ongeveer 230 000 m3 gebaggerd.
Het gebaggerde materiaal werd in splijtbakken gelost en vervolgens met een duwboot naar een op de Waddenzee gelegen dumpgebied getransporteerd. Twee splijtbakken met een beuninhoud van 600 m3 bleken voldoende om de productie van de Abeko Server 3 bij te houden.