Burela, Spanje

October 2009 – April 2010

De Abeko Server 3, uitgerust met een 130 ton zware Hitachi ZX870-3 graafmachine met een triple boom configuratie werd gemobiliseerd naar de haven van Burela in Noord Spanje voor het verdiepen van de haven.

In totaal werd er ongeveer 60 000 m3 grond verwijderd uit het havenbasin op een diepte van circa 8 meter ten opzichte van chart datum. Het gebaggerde materiaal werd geladen in, speciaal daarvoor beschikbare, 650 m3splijtbakken en gedumpt in een dumpgebied op zee. De te baggeren grondsoort bestond voor 90% uit graniet waardoor het baggerproces grotendeels bestond uit het breken, met een hydraulische hamer, van de bodem.

Dankzij de ruime ervaring en expertise van Abeko, is het project binnen de daarvoor staande termijn opgeleverd.

Burela