Dymchurch Sea Defences, UK

May 2005 – April 2008

Het stadje Dymchurch gelegen in het britse Kent ligt circa 1,7 meter beneden zeeniveau. Met een geschatte stijging van het algemene zeeniveau van 10 mm per jaar in combinatie met het eroderen van de bestaande kust, is het verbeteren van de kustverdedigingsfaciliteiten van essentieel belang. Vanwege de soms in zeer slechte staat verkerende kustverdediging, is Abeko in 2005 begonnen met een omvangrijk hernieuwings project van de bestaande kustlijn. Het werk bestond onder andere uit aanleggen van een 2,5 kilometer lange kustverdediging bestaande uit rots (graniet) geïmporteerd uit Noorwegen.

Er werd gewerkt in een patroon afhankelijk van het getij waarbij in totaal een hoeveelheid van 350 000 ton rots (Armour rock) werd geplaatst door Abeko materieel.

Dymchurch_Sea_Defences