DREDGING & MARINE SERVICES

Dredging & Marine services

ABEKO heeft de capaciteit om “dredging” en maritieme projecten te ondersteunen in de meest uitdagende omgevingen. De onvoor- spelbaarheid van omstandigheden bieden extra uitdagingen voor ons bekwame personeel. We werken met een hoge waardering voor gezond- heid en veiligheid, waarbij ons hele personeel en management zijn getraind in hoge veilig- heidsnormen.

gerelateerde verhuur